Usługi kryminalistyczne

mikroskop

W Bro-Lab świadczę usługi kryminalistyczne na rzecz organów ścigania, sądów oraz kancelarii adwokackich. Jestem cenionym specjalistą w dziedzinie badań fizykochemicznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu niezależnych ekspertyz wszystkim stronom wymiaru sprawiedliwości.


Jakość, szczegółowość oraz bezstronność mają dla mnie kluczowe znaczenie. Dysponuję doskonale wyposażonym laboratorium kryminalistycznym, wiedzą oraz unikalnymi umiejętnościami, zapewniającymi rzetelne ekspertyzy sądowe w zakresie badań:

 • środków odurzających,
 • substancji psychotropowych,
 • nowych substancji psychoaktywnych,
 • substancji ujawnionych w nielegalnych wytwórniach ww. środków i substancji,
 • środków farmakologicznych,
 • pozostałości popożarowych,
 • alkoholi,
 • mikrośladów, włókien, lakierów itp.,
 • materiałów wybuchowych,
 • NN substancji,
 • inne analizy chemiczne.

Oferuję wydanie opinii kompleksowej we współpracy z biegłymi z innych zakresów badań, takich jak medycyna sądowa czy pożarnictwo oraz z innych specjalności. Ponadto zapewniam możliwość wykonania badań wstępnych do celów procesowych w trybie art. 308 KPK, a także udział w oględzinach miejsc, w których doszło do wybuchu, pożaru oraz miejsc wytwórni środków i substancji kontrolowanych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1665) przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii.