Cennik kryminalistycznych ekspertyz fizykochemicznych

maska

Przy zleceniach realizowanych na mocy postanowienia o powołaniu biegłego przez organa procesowe koszt opinii ustalany jest na podstawie kalkulacji wynikowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym.

Stosuję stawki wynikające z Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2020 roku (DZ.U. z 2020 roku poz. 989.) - Więcej

Zachęcam do kontaktu w sprawie szacunkowej wyceny konkretnych badań.