O firmie

Firma Bro-Lab z siedzibą w Brzeziej Łące koło Wrocławia została założona w 2020 roku przez biegłego sądowego, specjalistę w zakresie badań fizykochemicznych Romana Brońka. Współpracuję z biegłymi sądowymi w złożonych, często trudnych sprawach. Gwarantuję bezstronne opinie oparte na faktach, ustalonych metodologią naukową, badaniami i testami laboratoryjnymi.

Świadczę usługi kryminalistyczne na rzecz organów procesowych oraz kancelarii adwokackich. Specjalizuję się w zakresie badań środków odurzających, substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, materiałów popożarowych, preparatów farmaceutycznych mikrośladów, wykonuję również inne ekspertyzy fizykochemiczne. Wydawane ekspertyzy mają wartość dowodową i są wykorzystywane w sądach.

Firma wydaje cenione ekspertyzy w dziedzinie badań fizykochemicznych. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu niezależnych ekspertyz wszystkim stronom wymiaru sprawiedliwości.  Korzystam z doskonale wyposażonych laboratoriów chemicznych.

mikroskop

Moja misja

Jako biegły sądowy służę prawdzie i sprawiedliwości. Bezwzględnie przestrzegam surowego kodeksu etycznego akceptowanego przez społeczność kryminalistyczną. Jestem zaangażowany w wydawanie niezależnych, bezstronnych opinii, a moją misją jest dostarczanie rzetelnych ekspertyz kryminalistycznych na terenie całego kraju.

Misję Bro-Lab realizuję poprzez badanie dowodów przy użyciu metod i procedur, prowadzących do jasnych i obiektywnych interpretacji wyników analitycznych. Przykładam szczególną wagę do wyciągania wiarygodnych wniosków. Moje wieloletnie doświadczenie, umiejętności oraz specjalistyczna wiedza przekładają się na zapewnienie najwyższej jakości usług.